Laatste bijeenkomst met de jongeren van Join Us

De laatste bijeenkomst met de jongeren is weer geweest. Wat zijn er stappen gemaakt. En hoe mooi en fijn is het om te zien dat dit echt werkt en aanzet geeft om (meer) initiatief te nemen door de jongere zelf.
 
De laatste bijeenkomst sluiten we af met een tip of top of wens die iedereen voor elkaar maakt. Wat ik zelf van de jongeren terug heb gekregen waren weer erg mooie woorden: Rust, openheid, humor, denken in oplossingen en mogelijkheden, bereikbaar en laagdrempelig, vanuit mijzelf ook delen, direct structuur in de bijeenkomst. Dat is wat dit werk voor Join Us zo mooi en waardevol maakt. Ook de tips en tops die de jongeren aan elkaar hebben geven waren weer waardevol. Waarvan ik de mooiste vond die een jongere aan een andere jongere gaf: Doe iets fout!
 
Een jongeren is bij een vereniging gegaan wat eerst veel te spannend was , maar met de motivatie van de groep toch gelukt is. Een ander jongere kan nu makkelijker in een kroeg een praatje aan gaan en durft zelfs nu op mensen af te stappen om zomaar iemand aan te spreken en heeft handvaten gekregen waar je het dan over kan hebben. 1 jongeren wil graag als ervaringsvrijwilliger verder. Mede door het netwerk in kaart brengen zijn er weer oude contacten opgepakt. Ook door het maken van doelen dat je weet waar je naar toe wil blijven verschillende jongeren doen. De euthanasie wens van een jongeren is naar de achtergrond gegaan. De verbinding en de groep en het initiatief nemen en met regelmaat met elkaar af te spreken heeft deze jongere het plezier van het leven ook weer laten inzien. Inzichten waar degene staat en nog naar toe wil heeft de positieve dingen weer naar boven gehaald. Het was een kleine groep maar mogelijk daardoor juist zo echt. In de 3de bijeenkomst zijn ze al met elkaar naar de film geweest. Al met al heb ik deze groep weer met tevredenheid af kunnen ronden!
 
Nu weer beginnen om een mooie nieuwe groep jongeren bij elkaar te gaan krijgen, ik heb er zin in!