Training Weerbaarheid en zelfverdediging

De training richt zich op mensen in kwetsbare omstandigheden, zoals afhankelijkheid van middelen en/of werk waarin lastige of bedreigende situaties kunnen ontstaan. De cursist leert letterlijk en figuurlijk stevig in zijn/haar schoenen te (blijven) staan, waardoor het gevoel van eigenwaarde vergroot wordt.

De methodiek die gebruikt wordt kenmerkt zich door psycho-fysiek werken, gericht op ervarend leren. De cursus wordt aangepast op de doelgroep waaraan deze gegeven wordt en is geschikt voor personen met verschillende genderidentiteit.

De training kent de volgende elementen:

 • Herkennen en erkennen van emoties van zichzelf en de ander, het herkennen van niet-pluis signalen;
 • Werken aan een positief zelfbeeld en daardoor het vergroten van eigenwaarde;
 • Herkennen van onveilige situaties en luisteren naar intuïtie;
 • Vergroten van gedragsalternatieven (houding en uitstraling);
 • Gedragsalternatieven toepassen om grensoverschrijdend gedrag te stoppen, zoals hulp vragen en bieden, confrontatietechnieken en fysieke verdedigingstechnieken.

Mogelijkheden trainingsaanbod

 • Workshop van 2 uur waarin de eerste beginselen van weerbaarheid (zowel fysiek als mentaal) aan bod komen. Het is mogelijk om hier een thema aan te hangen, zoals bijvoorbeeld seksuele intimidatie, discriminatie of straatintimidatie.
 • Cursus bestaande uit 4 bijeenkomsten van elk 2 uur, waarin een duidelijke opbouw zit en veel ruimte voor het oefenen van situaties uit eigen ervaringen. Alle eerder beschreven elementen zullen aan bod komen.

De volgende werkvormen zullen gebruikt worden:

 • Spelvormen;
 • Werken met/op muziek;
 • Houding- en uitstralingsoefeningen;
 • Stoeivormen;
 • (Simpele) fysieke zelfverdedigingstechnieken aanleren door o.a. eigen lichaamswapens te gebruiken;
 • Rollenspellen

De training wordt gegeven door een gecertificeerd trainer weerbaarheid en een ervaringsdeskundige

Marianne Craanen:
Weerbaarheid bevorderen is een telkens terugkerend motief in mijn werk, in wat voor vorm ook. Naast mijn werk als sociaal verpleegkundige heb ik in 2011 de Opleiding Trainer Weerbaarheid gedaan en geef sindsdien trainingen en workshops in weerbaarheid en zelfverdediging aan verschillende doelgroepen, zoals (ex)sekswerkers, mensen uit de LHBTQ+ community en vrouwen in kwetsbare omstandigheden. De methodiek die ik hierbij gebruik kenmerkt zich door psycho-fysiek werken, gericht op ervarend leren. Weinig theorie, maar vooral doen en oefenen, waardoor je je eigen kracht kunt ervaren!

Miriam Parmanand:
Als ervaringsdeskundige ontmoet ik veel mensen die nogal moeite hebben om voor zichzelf op te komen door bv alleen al simpel “NEE” te zeggen dus om duidelijk hun grenzen aan te kunnen geven. Ik vind hierom dat een ieder die zich in welke situatie dan ook zich kwetsbaar of onzeker voelt deze training verdiend. Ik ben ook erg blij dat ik samen met mijn 2 andere prachtige collega’s deze training mag geven zodat jij straks weer trots op jezelf kan zijn want je kan je weerbaar opstellen, je weerbaar uiten en het ook durven uitstralen.

Bonnie Geus:
In mijn werk merk ik dat er aan een training als dit behoefte  is. Zeker voor de kwetsbare mensen of de mensen die eerder geweld hebben meegemaakt. Maar ook om juist weer even bewust te worden van wat je kan doen. Je meer zeker voelen en weten wat je zou kunnen doen in welke situatie geeft je kracht wat je ook kan uitstralen. Dat is de reden waarom ik me inzet voor deze training.

Het belevenishuis ervaringsdeskundige

Herstellen doe je Zelf (HdjZ):

De cursus “Herstellen doe je Zelf” is erop gericht om het herstel van mensen met een psychische of psychiatrische kwetsbaarheid of een ontwrichte situatie of andere kwetsbaarheid te bevorderen. In de cursus leren de deelnemers waar ze nu staan en wat ze willen en nodig hebben. Hierdoor kan de deelnemer  zelf waardering, hoop en kwaliteit van leven  verbeteren.

De training bestaat uit 12 bijeenkomsten van 2 uur die worden gegeven door een ervaringsdeskundige trainer en een co-trainer.

Vooraf aan de training vind altijd een Intake/ kennismaking plaats.

Werken met Eigen Ervaring (WMEE)

De cursus Werken met Eigen Ervaring is bedoeld voor mensen die zich willen oriënteren op het inzetten van hun eigen ervaringen met GGZ, verslavingszorg en Maatschappelijke Opvang. Er zijn geen eisen met betrekking tot opleiding en werkervaring.

Je krijgt een goed beeld van ervaringsdeskundigheid en je kunt eventueel jouw ervaringen  gebruiken als vrijwilliger of betaalde kracht. Samen met de andere cursisten en twee ervaringsdeskundige trainers ga je 12 weken lang met elkaar de betekenis van jouw en andermans ervaringen bekijken. Je leert jouw eigen herstelverhaal te vertellen en je leert wat ervaringsdeskundigheid inhoudt.

Fotovoice

Deze cursus heb ik mede mogen ontwikkelen.

De cursus gaat over het bewust worden van stigma, zelfstigma en kwaliteiten en vaardigheden aanreiken om hiermee om te gaan. Zowel stigma’s, zelfstigma’s en kwaliteiten worden aan de hand van door deelnemers gemaakte foto’s , aangevuld met een zelf geschreven kwaliteit die in beeld wordt gebracht. Foto’s die allemaal een stukje van een levensverhaal vertellen. Als afsluiting is er een tentoonstelling van de gemaakte foto’s en ervaringsverhalen.

Juist  door het aan andere te laten zien kan er weer een stukje stigma worden weggenomen.

Van stigmatisering naar waardering

Training Herstel Ondersteunende Zorg (HOZ)

Samenwerking het Belevenishuis & Forsie

Herstel ondersteunende zorg is alle zorg die ten dienste staat van herstelprocessen van cliënten. Herstelondersteunende zorg heeft tot doel de cliënt te helpen zoveel mogelijk haarzelf te helpen. Zij sluit aan bij de overlevingsstrategieën van de cliënt en moedigt haar aan deze verder te ontwikkelen.
Op collectief niveau is het herstelconcept onlosmakelijk verbonden met zelfbeschikking, empowerment en met het tegengaan van stigma en discriminatie. Om herstelondersteunend te werken is de visie van herstel een waarde van waaruit gewerkt wordt.

Herstelondersteunende zorg leert:

 • Wat is nou die herstelvisie?
 • Wat betekent ervaringsdeskundigheid eigenlijk?

De thema’s van Herstelondersteunende zorg worden nader uitgelegd:

 • Presentie
 • Bescheiden professionele houding
 • Eigen verhaal en de expertkennis van de cliënt als uitgangspunt nemen
 • Eigen kracht vergroten
 • Ondersteuning naasten stimuleren

Studenten zullen aan de hand van (soms persoonlijke) voorbeelden van de trainers als cliënt én als ondersteuner én kleine aansprekende oefeningen de stof tot zich nemen. Er wordt zoveel mogelijk met praktische aansprekende oefeningen gewerkt, zoals het Etikettenspel. Dit zorgt ervoor dat de groep op een positieve manier de belangrijke onderwerpen tot zich kan nemen, en goed begrijpt. Er is ruimte voor vragen en gesprek.

Weten de studenten:

 • wat de herstel visie en ervaringsdeskundigheid is;
 • wat de thema’s zijn van Herstelondersteunende zorg;
 • hoe zij deze thema’s op eigen wijze kunnen inzetten.

De training beslaat 2 dagdelen (2 x 3 uur).
Tevens is er de mogelijkheid van een verkorte versie als onderdeel van een themadag of gastles. (2 uur)

Bonnie Geus en Margreet Timmer zijn beide professionele ervaringsdeskundigen met ervaring met het werken binnen het sociaal domein en de ggz.
Zij zijn gewend trainingen te verzorgen en te werken met verschillende doelgroepen en methodieken zoals Positieve gezondheid, coaching, netwerk gericht werken, herstel fases en groepsdynamiek.

Bonnie Bakkeren – Geus
www.hetbelevenishuis.nl

Margreet Timmer
www.forsie.nl

Training Positief bekeken!

De training Positief bekeken! Ontdek en train je talenten is ontwikkeld door ervaringsdeskundigen.

De training is geschikt voor een brede doelgroep. Voorop staat dat de deelnemers hun talenten en sterke kanten willen ontdekken, ontwikkelen en toepassen in hun dagelijks leven.

© Copyright - Het Belevenis Huis | Website laten maken? BIG-webdesign
Ga naar de inhoud